Kasulikku

15-02-2015

Terminid ja sümbolid

NIMETUS TÄHIS ÜHIK
Toru nimiläbimõõt DN mm
Toru või seadme rõhuklass PN kPa
Erisoojus, erisoojusmahtuvus c J/(kg·K)
Soojusmahtuvus C J/K
Rõhk p Pa
Absoluutne temperatuur T K
Temperatuur (Celsius) t °C
Laius b m
Pikkus l m
Kõrgus h m
Maht, ruumala V
Mass m kg
Tihedus, mahukaal ρ kg/m³
Soojushulk, soojustarve Q J, Wh
Soojushulk massiühiku kohta q kJ/kg
Soojuskadu, soojusvool Φ W
Võimsus P, N W
Soojusvoog q W/m²
Energia E J
Vedeliku vooluhulk G l/s
Vedeliku massivooluhulk Gm
kg/s
Vedeliku voolukiirus v m/s
Õhu vooluhulk L l/s
Soojusjuhtivus U W/(m²·K)
Arvutuslik soojustakistus R m²·K/W
Soojuserijuhtivus, soojusjuhtivustegur λ W/(m·K)
Paksus, diameeter
δ, d m
Pindala A, S
Joonkülmasilla lisasoojusjuhtivus Ψj W/(m·K)
Punktkülmasilla lisasoojusjuhtivus χp W/K
Infiltreeruva õhuhulga kordsus tunnis nv 1/h
Kraadpäevade arv S K·d
Välisõhu arvutuslik temperatuur VAT °C
Välisõhu madalaim temperatuur VET °C
Kasutegur η %
Kinemaatiline viskoosus ν m²/s
Dünaamiline viskoosus μ Pa·s
Reynoldsi arv Re
Mustusaste, karedus ε
Hõõrdetegur μ
Kohttakistustegur ζ
Kuiv (kuivaine) d
Kuiv, tuhavaba (põlevaine) daf
Tarbimisaine ar
Kaaluprotsent w-%
Tuhasisaldus (w-% kuivaines) A
Tarbimisaine mahukaal BD kg/m³
Tarbimisaine diameeter D mm
Tarbimisaine osakese tihedus DE g/cm³
Tarbimisaine energiasisaldus Ear MWh/m³
Energiasisaldus E MWh/m³
Peenfraktsiooni sisaldus F w-%
Tarbimisaine pikkus L mm
Tarbimisaine niiskusesisaldus
märja kütuse kohta
Mar w-%
Tarbimisaine niiskusesisaldus M w-%
Tarbimisaine osakeste suuruse jaotus P mm
Kuivaine ülemine kütteväärtus
konstantsel rõhul
qV,gr,dqV,d MJ/kg
Kuivaine alumine kütteväärtus
konstantsel rõhul
qp,net,d MJ/kg
Tarbimisaine alumine kütteväärtus Q, qp,net,ar MJ/kg, MWh/t
     
ÜHIKUTE VAHELISED SEOSED    
1 kWh = 3 600 kJ = 860 kcal
1 Mcal/h = 1,16 kW = 1 000 kcal/h
1 kJ = 1 kWs = 278 Wh
1 kW = 0,86 Mcal/h = 860 kcal/h
1 kPa = 0,01 bar
1 m³/h = 278 l/s
1 bar = 100 kPa
1 kgf/m² = 9,80665 Pa
1 mg-ekv/l = 0,5 mol/l 2,8 °DH (GER)
Tagasi

Uudised
Meie kontori uus asukoht  Loe edasi

Tavern Peetri Toll uus katlamaja  Loe edasi

Soojust vajavad ka masinad  Loe edasi

Sõlmisime Laagri katlamaja ehitustööde lepingu  Loe edasi

Partnerid
SW EnergiaAnne VaismaGillesKalvisPST