Kasulikku

15-02-2015

Terminid ja sümbolid

NIMETUS TÄHIS ÜHIK
Toru nimiläbimõõt DN mm
Toru või seadme rõhuklass PN kPa
Erisoojus, erisoojusmahtuvus c J/(kg·K)
Soojusmahtuvus C J/K
Rõhk p Pa
Absoluutne temperatuur T K
Temperatuur (Celsius) t °C
Laius b m
Pikkus l m
Kõrgus h m
Maht, ruumala V
Mass m kg
Tihedus, mahukaal ρ kg/m³
Soojushulk, soojustarve Q J, Wh
Soojushulk massiühiku kohta q kJ/kg
Soojuskadu, soojusvool Φ W
Võimsus P, N W
Soojusvoog q W/m²
Energia E J
Vedeliku vooluhulk G l/s
Vedeliku massivooluhulk Gm
kg/s
Vedeliku voolukiirus v m/s
Õhu vooluhulk L l/s
Soojusjuhtivus U W/(m²·K)
Arvutuslik soojustakistus R m²·K/W
Soojuserijuhtivus, soojusjuhtivustegur λ W/(m·K)
Paksus, diameeter
δ, d m
Pindala A, S
Joonkülmasilla lisasoojusjuhtivus Ψj W/(m·K)
Punktkülmasilla lisasoojusjuhtivus χp W/K
Infiltreeruva õhuhulga kordsus tunnis nv 1/h
Kraadpäevade arv S K·d
Välisõhu arvutuslik temperatuur VAT °C
Välisõhu madalaim temperatuur VET °C
Kasutegur η %
Kinemaatiline viskoosus ν m²/s
Dünaamiline viskoosus μ Pa·s
Reynoldsi arv Re
Mustusaste, karedus ε
Hõõrdetegur μ
Kohttakistustegur ζ
Kuiv (kuivaine) d
Kuiv, tuhavaba (põlevaine) daf
Tarbimisaine ar
Kaaluprotsent w-%
Tuhasisaldus (w-% kuivaines) A
Tarbimisaine mahukaal BD kg/m³
Tarbimisaine diameeter D mm
Tarbimisaine osakese tihedus DE g/cm³
Tarbimisaine energiasisaldus Ear MWh/m³
Energiasisaldus E MWh/m³
Peenfraktsiooni sisaldus F w-%
Tarbimisaine pikkus L mm
Tarbimisaine niiskusesisaldus
märja kütuse kohta
Mar w-%
Tarbimisaine niiskusesisaldus M w-%
Tarbimisaine osakeste suuruse jaotus P mm
Kuivaine ülemine kütteväärtus
konstantsel rõhul
qV,gr,dqV,d MJ/kg
Kuivaine alumine kütteväärtus
konstantsel rõhul
qp,net,d MJ/kg
Tarbimisaine alumine kütteväärtus Q, qp,net,ar MJ/kg, MWh/t
     
ÜHIKUTE VAHELISED SEOSED    
1 kWh = 3 600 kJ = 860 kcal
1 Mcal/h = 1,16 kW = 1 000 kcal/h
1 kJ = 1 kWs = 278 Wh
1 kW = 0,86 Mcal/h = 860 kcal/h
1 kPa = 0,01 bar
1 m³/h = 278 l/s
1 bar = 100 kPa
1 kgf/m² = 9,80665 Pa
1 mg-ekv/l = 0,5 mol/l 2,8 °DH (GER)
Tagasi

Küsitlus
Kuidas avastasid meid?

Vaata tulemusi
Partnerid
Rapla MetallSW EnergiaAnne VaismaGillesKalvisPST