Uudised

21-11-2014

Elamute küttesüsteemide uuendamise toetus

Majandus- ja taristuminister Urve Palo kirjutas täna alla määrusele, mille järgi saavad eramajade omanikud, kes kasutavad kütmiseks erimärgistatud vedelkütust, taotleda toetust küttesüsteemi väljavahetamiseks säästvama vastu.

Toetus on mõeldud füüsilistest isikutest väikeelamute omanikele, kes soovivad asendada vedelkütust kasutavad katelseadmed taastuvenergiaallikaid kasutavate kütteseadmetega. Taastuvenergiaallika kütteseadme mõiste alla kuuluvad kõik kütteseadmed, mis toodavad soojust taastuvatest energiaallikatest, sealhulgas nt. katelseadmed (pellet, halupuud, jms), soojuspumbad, veekontuuriga ahjud, päikeseenergia abil soojusenergiat tootvad seadmed.

Toetuse objektiks saab olla üksikelamu, kaksikelamu, ridaelamu ja muu kahe korteriga elamu, mille soojusvarustuse liigina on märgitud lokaalküte ja energiaallika liigina vedelkütus.

Toetatakse kütteseadme soetamist ja paigaldamist, sealhulgas projekteerimist. Maksimaalseks toetuse suuruseks on 40% projekti maksumusest, maksimaalne võimalik toetussumma on 4000 eurot ühe taotleja kohta. Toetuse saamise eelduseks on, et hoonel oleks olemas kehtiv kasutusluba.

Toetuseks on planeeritud 5 miljonit eurot ning toetuste eraldamine toimub kuni aastani 2017. Toetuse eraldajaks on SA KredEx ning taotlusi saab esitada alates 18. detsembrist. Toetust eraldatakse jooksvalt kuni meetme eelarveliste vahendite ammendumiseni.

Tutvuge toetuse täpsemate tingimustega, nõutavate dokumentide ja materjalidega siin.

Tagasi

Küsitlus
Kuidas avastasid meid?

Vaata tulemusi
Partnerid
SW EnergiaAnne VaismaGillesKalvisPST