Referentsid

Kolmtex OÜ poolt teostatud projekte:


2019

Helme aleviku - biokütuse katlamaja projekteerimine ja püstitamine (paigaldatud veekatel Kalvis 500M-1 võimsusega 500 kW)
Püssi aleviku - biokütuse katlamaja seadmete paigalduse ja torustiku ehitustööd (paigaldatud veekatel Kalvis 720M-1 võimsusega 720 kW ning biokütuse ümberlaadimise süsteem tootlikusega 120 m3/h)
Imavere aleviku - biokütuse katlamaja seadmete paigalduse ja torustiku ehitustööd (paigaldatud veekatel Kalvis 720M-1 võimsusega 720 kW)
Era Valduse AS - pelleti konteinerkatlamaja ja tootmishoone õhküttesüsteemi projekteerimine ja ehitamine (paigaldatud katel Everclean 160 kW, kalorifeerid)
Tihemetsa sauna - katlamaja ümberehitustööd (paigaldatud halupuu katel LUK-35)
Ülenurme aleviku - biokütuse katlamaja projekteerimine ja ümberehitamine (paigaldatud 2 veekatelt Kalvis 950M-1 koguvõimsusega 1,9 MW ning biokütuse ümberlaadimise süsteem tootlikusega 200 m3/h)
Tõrvandi aleviku - biokütuse katlamaja projekteerimine ja ümberehitamine (paigaldatud 2 veekatelt Kalvis 950M-1 koguvõimsusega 1,9 MW ning biokütuse ümberlaadimise süsteem tootlikusega 200 m3/h)
Võnnu aleviku - biokütuse katlamaja projekteerimine ja ümberehitamine (paigaldatud veekatel Kalvis 720M-1 võimsusega 720 kW ning biokütuse ümberlaadimise süsteem tootlikusega 200 m3/h)
Stora Enso AS Imavere saeveski - biokütuse katla KPA-Unicon tuhakraabi remonttööd
Sauga aleviku Hirvela - ridaelamute soojussõlmede ehitamine
Aruküla aleviku - biokütuse katlamaja projekteerimine ja ümberehitamine (paigaldatud veekatel Kalvis 950M-1 võimsusega 1 MW ja biokütuse ümberlaadimise süsteem tootlikusega 200 m3/h ning õliküttel reservkatel võimsusega 2,5 MW)
Raasiku aleviku - biokütuse katlamaja projekteerimine ja püstitamine (paigaldatud veekatel Kalvis 720M-1 võimsusega 720 kW ja biokütuse ümberlaadimise süsteem tootlikusega 200 m3/h ning õliküttel reservkatel võimsusega 1 MW)

2018

Sauga aleviku - biokütuse katla võimsusega 0,99 MW paigaldustööd
Sauga aleviku Hirvela - ridaelamute soojussõlmede ehitamine
Puidukoda OÜ - tootmishoone küttesüsteemi projekteermis- ja ehitustööd (segamissõlmed, soe tarbevesi, õhkküte, radiaatorküte, veetöötlus-pehmendus)
Käina Spordikeskuse - õlikütte katla ja põleti võimsusega 290 kW paigaldamine
Valmos OÜ - palgileotusvanni soojussõlme ja torustiku ehitamine
Paldiski linna - biokütuse veekatla võimsusega 7,3 MW projekteerimis- ja remonttööd
Harku aleviku - biokütuse katlamaja projekteerimine ja ümberehitamine (paigaldatud veekatel Kalvis 720M-1 võimsusega 720 kW ning biokütuse ümberlaadimise süsteem tootlikusega 160 m3/h)
Haiba aleviku - biokütuse katlamaja projekteerimine ja ümberehitamine (paigaldatud veekatel Kalvis 320M-1 võimsusega 320 kW ning biokütuse ümberlaadimise süsteem tootlikusega 160 m3/h)
Türi linna Tehnika tn. - biokütuse katlamaja projekteerimine ja ümberehitamine (paigaldatud veekatlad Justsen Argus Flex 19 võimsusega 2 MW ja Kalvis 950M-1 võimsusega 1 MW ning lisaks 2 kpl. biokütuse ümberlaadimise süsteemi PST tootlikusega 250 m3/h)
Türi linna Vabriku tn. - biokütuse katlamaja projekteerimine ja ümberehitamine (paigaldatud veekatlad Justsen Argus Flex 21 võimsusega 3 MW ja Kalvis 950M-1 võimsusega 1 MW ning lisaks 2 kpl. biokütuse ümberlaadimise süsteemi PST tootlikusega 250 m3/h)
Eramu Raplamaal - paigaldatud pelleti katla komplekt Gilles HPK-RA, võimsus 19,5 kW

2017

Valmos OÜ - termaalõli-vesi 3 MW soojussõlme ja soojustorustiku ehitamine
Kekkila turbatööstuse - kütteõli konteinerkatlamaja ja soojustrassi ehitustööd
Kanepi Gümnaasiumi - lahtise süsteemiga soojussõlme ümberehitamine (STV+küte)
Taagepera Lossi - halupuu katel asendatud automaatse kütteõli katlasüsteemiga
Kanepi aleviku - biokütuse katlamaja projekteerimine ja püstitamine (paigaldatud veekatel Kalvis 500M-1 võimsusega 500 kW ning biokütuse ümberlaadimise süsteem PST 120 m3/h)
Tavern Peetri Toll Paldiski linn - paigaldatud pelleti katla komplekt Gilles HPK-RA 45, akupaak V=1 m3, 2-süsteemne STV boiler V=400 l ja segamissõlmed.
Tõrva linna Riiska kaugküttepiirkonna - biokütuse katlamaja projekteerimine ja ümberehitamine (paigaldatud 2 veekatelt Kalvis 950M-1 koguvõimsusega 2 MW ning biokütuse ümberlaadimise süsteem PST tootlikkusega 120 m3/h)
ASB Greenworld Eesti OÜ - kütteõli konteinerkatlamaja, tootmishoone õhkküttesüsteemi ja maaaluse soojustorustiku projekteerimine ning püstitamine (paigaldatud veekatel Trioprex N võimsusega 380 kW, maapealne terasest kahekordse seinaga õlimahuti V=25 m3, kalorifeerid Volcano VR2 ja eelisoleeritud terasest soojustorustik Logstor DN80, L=17 m)
Adven Eesti AS Laagri aleviku - biokütuse kaugküttekatlamaja soojustehnilise osa projekteerimine ja ehitamine (paigaldatud veekatel Komforts AK3000 võimsusega 3 MW)

2016

Baltic Forest OÜ Paikuse saeveski - puidukuivatite õlikütte konteinerkatlamaja võimsusega 8 MW ja terasest õlimahuti suurusega 50 m3 projekteerimine ja paigaldamine
Tõrvandi aleviku - maagaasi katla N=2,65 MW projekteerimine ja paigaldamine
Luunja aleviku - õlikütte konteinerkatlamaja N=2,5 MW projekteerimine ja paigaldamine
Kärla aleviku, Saaremaa - veekatla Kiviõli-35 leegitoru remonttööd
Ülenurme aleviku - maagaasi katla N=2,65 MW projekteerimine ja paigaldamine
Päri küla, Viljandimaa - veekatla Kiviõli-35 projekteerimis- ja remonttööd
Salme aleviku, Saaremaa - veekatla Kiviõli-35 projekteerimis- ja remonttööd
Kehtna aleviku - korruselamute lahtise süsteemiga soojussõlmede rekonstrueerimine
Pärnu Väike-Veski 24 - kaugküttevõrgu soojatorustiku ehitustööd (DN65-DN50, L=85 m)
Harku aleviku - biokütuse katlamaja ja kaugküttetorustiku rekonstrueerimise projektid
Nurme Turvas AS - pelleti konteinerkatlamaja ja tootmishoone õhkküttesüsteemi projekteerimine ja ehitamine (paigaldatud katel Gilles HPK-RA 153 kW, kalorifeerid)
Tõravere aleviku - biokütuse katlamaja projekteerimine ja ehitamine (paigaldatud veekatel Kalvis 720M-1, võimsus 720 kW ja biokütuse mahalaadimise süsteem PST 120 m3/h)

2015

AS Laesti Sauga saeveski - biokütuse katlamaja võimsusega 4,5 MW soojustehnilise osa paigaldusprojekt, elektri- ja automaatika installatsioon, hoone teraskonstruktsioonid
Eramu Pärnu linnas - Paigaldatud pelleti katla komplekt Gilles HPK-RA, võimsus 14,5 kW
Pärnu Raeküla kooli - biokütuse katlamaja projekteerimine ja ehitamine (paigaldatud veekatel Kalvis 320M-1, võimsus 320 kW)
Sindi Lanka - reserv- ja tipu aurukatla torustike (aur, kondensaat, gaas) keevitustööd
Insel Woodhouse OÜ saeveski - biokütuse katlamaja võimsusega 1,5 MW soojustehniline paigaldusprojekt
Metsatehnika Service OÜ - õlikütte katlamaja ning tootmishoonete ja kontoriruumide küttesüsteemi ehitamine (paigaldatud katel Unical 225 kW, STV, kalorifeerid, radiaatorid)
Pariisi Erihoolduskeskus - paigaldatud 2 pelleti katla komplekti Gilles HPK-RA koguvõimsusega 250 kW, akupaak V=5 m3, STV 2-süsteemne boiler V=2 m3
Pärsama aleviku - katlamaja veekatla Kiviõli-25 katla projekteerimis- ja remonttööd
Avemet Eesti OÜ - tootmishoone kompleksi soojussõlme ja kütte osa põhiprojekt
Pärnu kesklinna silla - Fortum Eesti kaugküttevõrgu soojatorustiku avarii remonttööd
Rakke aleviku - Staadioni katlamaja Kiviõli-80 katla projekteerimis- ja remonttööd (suitsutorude vahetamine, leegitoru tagumise liite keevitamine)
Türi linna Vabriku - katlamaja õlikütte reservkatla remont- ja paigaldustööde projekteerimine ja ehitamine (vahetatud katla Tubox HV suitsutorud, seadme paigaldus, võimsus 5,82 MW)
Toosikannu Puhkekeskuse - välise soojatrassi torustiku ja õlikütte katlamaja ehitustööd (paigaldatud katel Unical Trioprex 185 kW, soojatrass Uponor Ecoflex DN65-DN25, L=145 m)
Häädemeeste kooli - biokütuse katlamaja projekteerimine ja ehitamine (paigaldatud veekatel Kalvis 320M-1, võimsus 320 kW)
Karksi-Nuia Tulekaitseseltsi - hoonekompleksi biokütuse katlamaja ja masinate hoiuruumi kütte osa põhiprojekt
Eramu Raasiku alevikus - paigaldatud pelleti katla komplekt Gilles HPK-RA, võimsus 14,5 kW
Kehtna aleviku - korruselamute lahtise süsteemiga soojussõlmede rekonstrueerimine
Alconet Trade OÜ - tootmishoonete biokütuse katlamaja soojusvarustuse osa eelprojekt
Muraste küla - õliküttel olevate korruselamute lokaalkatlamajade soojusvarustuse osa rekonstrueerimise eelprojekt (üleviimine tsentraalsele taastuvenergiaallikale)
Sikahansi talu Kanepi vallas - paigaldatud hakkpuidu katla komplekt Gilles HPK-RA 85 kW
Tõrva linnas Õhnekalda - õlikütte konteinerkatlamaja soojusvarustuse osa rekonstrueerimise eelprojekt (üleviimine taastuvenergiaallikale)

2014

Metsis OÜ - biokütuse katlamaja ja tootmishoone küttesüsteemi projekteerimine ja ehitamine (paigaldatud veekatel Kalvis 320M-1; küttesüsteem - kalorifeerid, radiaatorid)
Sawmill of Sadala OÜ - tootmishoone küttesüsteemi ehitamine (kalorifeerid, õhkkardinad)
Flexoil Kärkna õliterminali - tootmishoone küttesüsteemi ehitamine (kalorifeerid, õhkkardinad)
Sauga alevikus Awre OÜ - paigaldatud pelleti katla komplekt Gilles HPK-RA, võimsus 35 kW
Kohila aleviku - biokütuse katlamaja projekteerimine ja ehitus (paigaldatud veekatel Komforts AK-3000, võimsus 3 MW, biokütuse hoidla täitesüsteem PST tigutransportöör)
Alu aleviku - biokütuse katlamaja projekteerimine ja ehitamine (paigaldatud veekatel Komforts Kapak-1500, võimsus 1,6 MW, biokütuse hoidla täitesüsteem PST tigutransportöör)
Ilmatsalu aleviku - katla Kiviõli-80 projekteerimis- ja remonttööd (suitsutorude vahetamine)
Surju Põhikooli - biokütuse katlamaja projekteerimine ja ehitamine (paigaldatud veekatel Kalvis 320M-1, võimsus 320 kW)
Pärnu Raeküla kooli - katlamaja rekonstrueerimise eelprojekt (üleviimine biokütusele)
Tõravere aleviku - katlamaja rekonstrueerimise eelprojekt (üleviimine biokütusele)
Olgina aleviku - katlamaja rekonstrueerimise eelprojekt (üleviimine biokütusele)
Flexoil Kärkna õliterminali - tehnoloogilise torustiku ja õlisoojenduse mahutite ehitus
Stora Enso Eesti Imavere saeveski - 24 MW biokütuse katlamaja väljundsõlme ümberehitus
Estover Piimatööstus OÜ - kütteõli mahutite torustike ja armatuuri paigaldustööd
Rapla Vallavalitsuse - katlamaja rekonstrueerimise eelprojekt (üleviimine biokütusele)
Häädemeeste kooli - katlamaja rekonstrueerimise eelprojekt (üleviimine biokütusele)
Nõo aleviku - katlamaja rekonstrueerimise eelprojekt (üleviimine biokütusele)
Rebruk OÜ Türi - tootmishoone soojustrassi ja soojussõlme ehitamine. Soojatorustiku läbimõõt DN65, pikkus L=120 m, suletud süsteemiga soojussõlm STV-107 kW, küte-88 kW
Kehtna aleviku - korruselamute lahtise süsteemiga soojussõlmede rekonstrueerimine
Orgita küla - biokütuse katlamaja rekonstrueerimise eelprojekt
Flexoil Kärkna tootmishoone - kütteõli katlamaja ehitamine (paigaldatud katel Ferroli GN2 N10, võimsus 180 kW)
Aravete Biogaasijaama - võrgupumba ja soojusarvesti paigaldamine

2013

Õisu aleviku - biokütuse katlamaja projekteerimine ja ehitus (paigaldatud veekatel Kalvis 720M-1, võimsus 720 kW, biokütuse hoidla täitesüsteem PST tigutransportöör)
Eramu Viljandimaal - paigaldatud pelleti katla komplekt Gilles HPK-RA, võimsus 12,5 kW
Uulu aleviku - biokütuse katlamaja projekteerimine ja ehitus (paigaldatud veekatel Kalvis 720M-1, võimsus 720 kW, biokütuse hoidla täitesüsteem PST tigutransportöör)
Uhtna aleviku - biokütuse konteinerkatlamaja projekteerimine ja ehitus (paigaldatud veekatel Kalvis 720M-1, võimsusega 720 kW, biokütuse hoidla täitesüsteem PST tigutransportöör)
Eramu Pärnus - paigaldatud pelleti katla komplekt Gilles HPK-RA, võimsus 12,5 kW
Voore Põhikooli - biokütuse konteinerkatlamaja ehitus (paigaldatud veekatel Kalvis 320M-1, võimsus 320 kW)
Erastvere Hooldekodu - konteinerkatlamaja projekteerimine ja ehitamine (biokütuse katel 320 kW, kütteõli katel 900 kW, biokütuse hoidla täitesüsteem PST tigutransportöör)
Abja-Paluoja linna - Järve tn. katlamaja ja Konsumi kaupluse vahelise terasest eelisoleeritud soojustrassi ehitus. Torustiku läbimõõt DN50-DN125 kogupikkusega L=240 m
Kehtna aleviku - korruselamute lahtise süsteemiga soojussõlmede rekonstrueerimine
SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse - konteinerkatlamaja projekteerimine (üleviimine põlevkiviõli küttelt biokütusele), eelprojekt
Kärla aleviku - katlamaja projekteerimine (üleviimine põlevkiviõli küttelt biokütusele), eelprojekti koostamine
Surju Põhikooli - biokütuse katlamaja projekteerimine (üleviimine põlevkiviõlilt biokütusele). Koostatud katlamaja soojustehnilise osa põhiprojekt.
Võisiku Kodu - biokütuse katlamaja rekonstrueerimine. Koostatud katlamaja soojustehniline projekt ning paigaldatud katel Kiviõli-80 ja pelleti põleti Ariterm BioJet, võimsus 920 kW

2012

Lokuta küla - biokütuse katlamaja projekteerimine ja ehitamine (paigaldatud veekatel Gilles HPK-RA 160, võimsus 150 kW)
Seljametsa küla - biokütuse katlamaja projekteerimine ja ehitus (paigaldatud veekatel Gilles HPKI-K 300, võimsus 300 kW)
Boardic Eesti OÜ - biokütuse katlamaja ja tootmishoone küttesüsteemi projekteerimine ja ehitamine (paigaldatud veekatel Gilles HPKI-K 300, võimsus 300 kW; küttesüsteem - kalorifeerid, radiaatorid)
Paikuse aleviku - katlamaja rekonstrueerimine biokütusele. Koostatud soojustehniline paigaldusprojekt ning paigaldatud veekatel Gilles HPKI-R 1200, võimsus 1,2 MW
Eramu Pärnus - paigaldatud pelleti katla komplekt Gilles HPK-RA, võimsus 15 kW
Antsla Kultuurimaja - soojussõlme rekonstrueerimine. Paigaldatud suletud süsteemiga soojussõlm STV-90 kW, küte 170 kW
Häädemeeste Tervisekeskuse - kütteõli katlamaja rekonstrueerimine (paigaldatud veekatel Unical Trioprex 85 N, võimsus 85 kW ning eelisoleeritud roostevaba terasest korsten)
Kaiu aleviku Keskuse 15 KÜ - kütteõli katlamaja projekteerimine ja ehitamine (paigaldatud veekatel Ferroli GN2 N 11, võimsus 198 kW)
Flexoil Kiviõli tootmishoone - kütteõli konteinerkatlamaja ja küttesüsteemi projekteerimine ja ehitamine (paigaldatud katel Unical Trioprex, võimsus 380 kW; küttesüsteem - kalorifeerid, õhkkardin, radiaatorid)
Fortum Eesti AS - Pärnu, Tammsaare puiestee kaugküttetorustiku rekonstrueerimine. Objekti torustiku läbimõõt DN400, pikkus L=55 m
Türi Toimetulekukooli - soojussõlme ehitamine. Paigaldatud suletud süsteemiga soojussõlm STV-145 kW, küte-47 kW, ventilatsioon-51 kW
Halinga OÜ - farmi kütteõli katlamaja ja segamissõlmede projekteerimine (eelprojekt)
Audru Kooli - katlamaja paigaldusprojekti ja veekatla Kiviõli-80 remondiprojekti koostamine ning remondi- ja paigaldustööde teostamine

2011

Uulu aleviku - kaugküttetorustiku rekonstrueerimine. Objekti torustiku läbimõõt ja ehitatud torustiku pikkus DN50-DN125 kogupikkusega L=860 m
Kohila aleviku - soojustrasside rekonstrueerimine. Objekti torustiku läbimõõt ja ehitatud torustiku pikkus DN32-DN200 kogupikkusega L=2300 m
Mustla aleviku - katlamaja projekteerimine ja ehitus (paigaldatud biokütusega töötav eelkolle ja veekatel Kiviõli-80, võimsus 900 kW)
Sawmill of Sadala OÜ - pelleti katlamaja ja tootmishoone küttesüsteemi ehitus (paigaldatud veekatel Unica Sensor BIO, võimsus 80 kW; küttesüsteem - kalorifeerid ja radiaatorid)
Türi Maxima X - soojustrassi ehitamine. Paigaldatud terasest eelisoleeritud küttetorustik läbimõõduga DN80, kogupikkusega L=67 m
Viiratsi Lasteaed "Rüblik" - soojussõlme rekonstrueerimine. Paigaldatud suletud süsteemiga soojussõlm STV-50 kW, küte-50 kW, ventilatsioon-25 kW
Print Best OÜ - Viljandis asuva tootmishoone soojussõlme projekteerimine ja ehitamine. Paigaldatud suletud süsteemiga soojussõlm STV-200 kW, küte-419 kW
Muuga Raudteejaama - kütteõli katlamaja ehitamine (paigaldatud veekatel Ferroli GN2 N 07, võimsus 126 kW)
Jalax AS - kütteõli katlamaja rekonstrueerimine (paigaldatud veekatel Unical Trioprex 150 N, võimsus 150 kW)

2010

Paikuse aleviku - soojatrasside rekonstrueerimine I osa. Objekti torustiku läbimõõt ja ehitatud torustiku pikkus DN50-DN125 kogupikkusega L=540m
Kohila aleviku - Jõe-Raadiku tänavate soojusvõrgu rekonstrueerimine. Objekti torustiku läbimõõt ja ehitatud torustiku pikkus DN80 L=170 m
Paldiski Logistikapargi - kütteõli konteinerkatlamaja projekteerimine ja ehitamine (paigaldatud veekatel Högfors-24, võimsus 410 kW)
REY Lihatööstuse - kütteõli konteinerkatlamaja soojustehnilise paigaldusprojekti koostamine
Salme aleviku - kütteõli konteinerkatlamaja projekteerimine ja ehitamine (paigaldatud veekatel Kiviõli-35, võimsus 500 kW)

2009

Sauga aleviku - katlamaja rekonstrueerimine biokütusele (paigaldatud veekatel Witermo, võimsus 6 MW)

2008

Sauga aleviku - lasteaia soojatrassi ehitus. Objekti torustiku läbimõõt ja ehitatud torustiku pikkus DN100-DN200 kogupikkusega L=720 m
Paldiski linna - katlamaja rekonstrueerimine biokütusele (paigaldatud veekatel Witermo 3V, võimsus 8 MW)

2007

Kekkilä Eesti - biokütuse konteinerkatlamaja ehitamine (paigaldatud veekatel LUK-300, võimsus 300 kW)

Kasulikku
Mis on Meie kasulikku lehel?!  Loe edasi

Seadused ja määrused  Loe edasi

Standardid  Loe edasi

Terminid ja sümbolid  Loe edasi

Partnerid
Rapla MetallSW EnergiaAnne VaismaGillesKalvisPST